Advies

Bij een bepaald resultaat hoort een bepaald advies;

501 - 522 - Basisberoepsgerichte leerweg
522 - 527 - Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg
524 - 528 - Kaderberoepsgerichte leerweg
528 - 532 - Kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg (de voormalige mavo)
530 - 535 - Gemengde/ theoretische leerweg
533 - 536 - Gemengde/theoretische leerweg en havo
537 - 540 - havo
540 - 545 - havo/vwo brugklas
545 - 550 - vwo (atheneum / gymnasium / technasium / tweetalig vwo)
Als het advies van de basisschool en de uitslag van de Cito Eindtoets niet overeenkomen, kan een alternatieve test worden afgenomen. Voor de zwak-scorende leerlingen kan nader onderzoek geadviseerd worden in functie van een eventuele vervolgopleiding in het speciaal onderwijs.

In Nederland gaat circa 60% van de kinderen naar het vmbo (4 niveaus) en 40% naar havo of vwo. De relatie met het leerlingvolgsysteem (lvs) is globaal als volgt: Met score E,D en C naar vmbo, groep B deels naar hoogste niveau vmbo en deels havo, en A verdeeld over havo en vwo.