Alternatieven

Er zijn naast de Cito-toets meerdere toetsen die gebruikt kunnen worden als eindtoets voor het basisonderwijs:

- DLE-LVS, waarbij het DLE gebruikt wordt voor het advies voor het meest passende voortgezet onderwijs.
- Drempelonderzoek, didactische plaatsbepaling voor voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs.
- Drempeltest, geeft een schooladvies op basis van de aanleg/potentie (taal/verbaal en wiskundig/praktisch) van de leerling en geeft aanvullend informatie over de leermotivatie (zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en dergelijke).
- Nederlandse Differentiatie Testserie, een intelligentietest voor 11 tot 15-jarige leerlingen die in aanmerking komen voor plaatsing in het vmbo.
- Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau.